0
09172207020
لیست مطالب
app

تحلیل تکنیکال روزانه DTA -دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۲

  قیمت به محدوده مورد نظر ما جهت اصلاح رسید و شاهد واکنش به محدوده مشخص شده هستیم.زیرنظر باشد جهت یک موج افزایشی دیگر👆 با توجه به رفتار حقوقی طی چند روز اخیر و نحوه معاملاتی سهم انتظار داریم قیمت ...