0
09172207020
لیست مطالب
warren-buffet-cigarret-butt-sterategy

استراتژی وارن بافت

جف بزوس ثروتمندترین مرد دنیا به وارن بافت گفت: استراتژی تو در بازار سهام خیلی سادست… پس چرا همه همون رو کپی نمیکنن؟وارن بافت در جواب بش گفت چون کسی نمیخواد آروم ثروتمند بشهدر این مقاله میخوام در مورد استراتژی ...
۵۴f1e451eab8eaff34ca3353

طرز تفکر حال بهم زن وارن بافت درمورد سهام های ارزان

وارن بافت این طرز فکر رو از خرید سهام Berkshire Hathaway بدست اورده! او سهام این شرکت را به قیمت 7.5 دلار به ازای هر سهم و سرمایه در گردش 10.25 دلار و ارزش سهام طبق دفاتر برابر 20.20 خریداری ...